Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

Rugby2012.jpg

Grote tevredenheid over lessen sportverenigingen op school

Sportverenigingen zien het geven van sportlessen op school vooral als een geschikte manier om jeugd kennis te laten maken met de eigen sport en vereniging en hen in beweging brengen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een lidmaatschap bij de vereniging. Dit zijn de belangrijkste resultaten van een onderzoek dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in opdracht van sportkoepel NOC*NSF.

Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren de grote verscheidenheid aan sport en de authenticiteit van de sportbeleving van grote meerwaarde vinden. Denk bij dat laatste aan les krijgen van ‘echte’ trainers in een speciale sportaccommodatie met materiaal dat bij die sport hoort. Ook kennismaking met onbekende sporten, die tijdens de gymles op school niet (vaak) worden beoefend, vinden ze leuk.

 Voorwaarden

Een succesvolle samenwerking tussen scholen en sportverenigingen staat of valt met een goede organisatie van gemotiveerde trekkers en door het frequent aanbieden van veel verschillende sportactiviteiten voor, tijdens of direct na de lestijden. Daarnaast zijn voldoende verenigingstrainers met sporttechnische kennis en pedagogisch-didactische vaardigheden van groot belang. Ook de kwaliteit van de sportmaterialen en geschikte sportaccommodaties zijn van belang om de sport ook echt te kunnen beleven. Ten slotte kan een intermediair, zoals de gemeente of een combinatiefunctionaris, verbindingen leggen tussen het onderwijs en de sport of een belangrijke ondersteunende rol spelen. Natuurlijk zijn er ook verenigingen en/of scholen die zelf deze intermediaire rol goed in kunnen vullen.

 Resultaten waardevol

Met de huidige ervaringen van sportverenigingen, scholen en sportbonden is een stevige basis gelegd om de samenwerking tussen de sportsector en het onderwijs verder uit te breiden. Het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt van het ministerie van VWS biedt volop kansen. De toekomstige buurtsportcoaches, waaronder ook de reeds bestaande combinatiefunctionarissen, kunnen uitstekend als intermediair worden ingezet. Dit sluit naadloos aan bij de dagelijkse praktijk van hoe sportverenigingen, scholen, gemeente en andere partners sportactiviteiten voor het onderwijs lokaal organiseren. Daarnaast kunnen de sportbonden zich met hun expertise en materialen ook richten op scholen en, nog belangrijker, intermediairs. Bij de uitwisseling van ‘best practices’ en het ontwikkelen van nieuwe ideeën is een belangrijke rol weggelegd voor NOC*NSF.

 Meer weten?

Meer resultaten uit het onderzoek inclusief aanbevelingen voor de praktijk, zijn te vinden in het onderzoeksrapport ‘Sport en onderwijs verbonden. Kwalitatief verdiepend onderzoek naar de succesfactoren in de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen’. Dit complete rapport en een beknopte samenvatting ervan is digitaal te vinden op www.nocnsf.nl/sportenonderwijs.