Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

nationale-sportweek 2020.jpg

Partners

Actief Maas en Waal is:

Er samen voor zorgen dat de Maas- en Waalse jeugd goed en voldoende kan bewegen, spelen en sporten in een gezonde leefstijl. Actief Maas en Waal zijn we dus samen, iedereen die met de jeugd heeft te maken, hun ouders en natuurlijk de jeugd zelf. Actief Maas en Waal is dus een samenwerkingsverband van allen die zich betrokken en/of verantwoordelijk voelen bij een actieve en gezonde ontwikkeling van de jeugd in het land van Maas en Waal.

Samenwerken, niet als doel op zich, maar als hulpmiddel waarmee, daar waar wenselijk en mogelijk is, doelen kunnen worden bereikt en 1+1= 3- effecten kunnen ontstaan.

We onderscheiden hierbij 3 groepen van partners:

1. Convenantpartners

Dit zijn de 8 lokale en professionele partijen die een convenant hebben afgesloten om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en onder de naam Actief Maas en Waal de kar te trekken.

2. Samenwerkingspartners

Dit zijn alle partijen en personen die samen met Actief Maas en Waal zich inspannen om een bijdrage te leveren aan planuitvoering binnen één of meerdere arrangementen. Zie: Wat is Actief Maas en Waal

3. Maatschappelijk partners

Dit zijn vooral lokale partijen/bedrijven die de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten mee mogelijk maken en op een hoger plan brengen. Zij doen dit d.m.v. donaties en/of inbreng van kennis, expertise en menskracht.