Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

Sportolympiade 2017.jpg

Mas-Sportolympiade Pax Christi College 2009

Actief Maas en Waal  van start met invulling maatschappelijke stages PCC.

Zoals aangegeven in het Masterplan Sport en Bewegen ( Actief Maas en Waal)  is ook het Pax Christi College partner in deze ontwikkelingen. Het PCC  start dit schooljaar  met een pilot maatschappelijke stages voor hun 3e jaar scholieren en daarbij wordt het item Sport en Bewegen duidelijk ingezet. Over enkele jaren is de maatschappelijke stage een wettelijke verplichting voor elke scholier op het voortgezet onderwijs. Het PCC  wil met de maatschappelijke stages nu al experimenteren en heeft hun scholieren gevraagd wie hier  op vrijwillige basis aan mee wil doen. En dat de jeugd zich  zeer positief kan laten gelden, bleek. Ongeveer 130 leerlingen hebben zich opgegeven en zien hierin een mooie uitdaging. Maar liefst  30 van hen willen dit graag doen in het item Sport en Bewegen.  Op deze manier gaan zij kennis maken met maatschappelijk participeren, zoals vrijwilligerswerk dat dikwijls is.  Daarnaast  ervaren zij het goede gevoel, de kick, die je krijgt wanneer je jezelf actief inzet voor je leefomgeving.

Zij zijn inmiddels al gestart met de voorbereidingen van een mooi sport-en beweegevenement voor in de laatste week van dit schooljaar, gericht op de groepen 6 en 7 van basisscholen in onze regio .

Datum:  14 juli 2009
Plaats:  Hockeyvelden De Gelenberg Druten
Tijd:  8.15 – 15.00 uur.
Contactpersoon: Bert de Haas

Verslag

Het Mag met recht een zeer geslaagde dag worden genoemd. Voor de eerste keer werd het evenement gehouden dit jaar. Ruim 600 kinderen van 10 basisscholen in de gemeente Druten en West Maas en Waal hadden een fantastische dag vol sportieve activiteiten.  De 3e jaar leerlingen van het PCC sloten hiermee hun maatschappelijke stage af.  De dag was het slotstuk van een maanden lange voorbereiding waarin zij onder begeleiding van 2 gymdocenten en 2 stagiaires van de Han Nijmegen alles zo goed mogelijk hebben geregeld.  En daar kwam veel bij  kijken. Er moest worden nagedacht over activiteiten, materiaal  en allerlei benodigdheden zoals elektriciteit, water, veiligheid enz.  Gelukkig was daar ook hulp van enkele sponsors.

Met dank aan Plusmarkt Gubbels uit Druten, hockeyclub Druten, GGD Nijmgen  en de Fruitpromotiegroep Maas en Waal.

Zie ook:

Foto’s