Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

tennis alg.jpg

Mas-Sportolympiade Pax Christi College 2010

Deelname groeiend aantal scholen met invullingmaatschappelijke stages PCC.

Vorig jaar is voor de eerste keer gestart met de organisatie van een sportolympiade. Na het succes van vorige jaar wordt ook dit jaar weer een Mas-Sportolympiade georganiseerd door een nieuwe groep 3e jaars leerlingen van het Pax Christi College. Dit, als invulling van hun maatschappelijke stage. Ook dit jaar organiseren zij dit sport-en beweegevenement weer voor de groepen 6 en 7 van alle basisscholen in de 2 gemeenten op de velden van hockeyclub Druten. Hierbij worden zij aangestuurd en begeleid door hun 2 gymdocenten B. de Jong en B. Kraaijvanger. Het is de werkwijze waarmee in het kader van Actief Maas en Waal aandacht wordt besteed aan sport en bewegen, een gezonde leefstijl en alles wat daarmee samenhangt.

Er zijn diverse werkgroepjes gevormd die al vanaf februari dit jaar bezig zijn met de voorbereidingen. Voorbeelden van werkgroepjes zijn:programmering, activiteiten, randvoorwaarden, veiligheid en ehbo, (gezonde) catering , p.r. enz. Voor de PCC leerlingen is dat uiteraard nieuw, onwennig en vooral ook spannend. Met de genoemde begeleiding van de 2 sportdocenten proberen we dit ook voor hen succesvol te maken zodat zij dus een goed gevoel overhouden aan het doen van vrijwilligerswerk, maatschappelijk actief zijn.

Actief Maas en Waal is een nieuw samenwerkingsverband in deze regio waarmee dus op vele terreinen wordt ingezet rondom het thema sport en bewegen. Richtinggevend hierbij is samenhang, kwaliteit en duurzaamheid. De kartrekkende partijen zijn de 2 gemeenten ( Druten en West Maas en Waal), de stichting Voormekaar en de onderwijsorganisaties Pax Christi College, Spom en Trivium.

Datum: 8 juli 2010
Plaats: Hockeyvelden De Gelenberg Druten
Tijd: 8.15 – 15.00 uur.
Contactpersoon: Bert de Haas

Verslag.

De weersomstandigheden waren zonnig, zeer zonnig! Maar ook in deze bijna tropische omstandigheden was de 2e Mas Sportolympiade opnieuw een groot succes! Ruim 700 leerlingen van 12 basisscholen hadden een extra dag in beweging met deze sportieve dag. Een terecht groot compliment voor de 3e jaar leerlingen van het PCC. en hun begeleidende docenten.

Ook dit jaar weer met dank aan Plusmarkt Gubbels uit Druten, hockeyclub Druten, GGD Nijmegen en de Fruitpromotiegroep Maas en Waal.

Zie ook:

Foto’s