Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

Header Sjors.jpg

Nieuwe en brede steun voor Actief Maas en Waal!

Veel complimenten en waardering voor Actief Maas en Waal!

Maandag 17 november was de raadszaal van het gemeentehuis in Beneden Leeuwen ruim gevuld bij de bestuurlijke steunbetuiging aan het samenwerkingsverband Actief Maas en Waal. Het grote aantal aanwezigen vanuit de lokale sportwereld, het onderwijs, welzijn, GGD en diverse media waren het levende bewijs van ook hun steun en betrokkenheid. Met daarnaast de vertegenwoordigers vanuit provinciale ( GSF) en landelijke (NOC*NSF) organisaties gaf dit een mooi beeld van het succes van Actief Maas en Waal. Gestart, officieel in 2009 en nu met veel steun opnieuw verder voor  tenminste de komende 4 jaren.

Dit werd door de bestuurders met hun handtekening kracht gegeven en vastgelegd door de ondertekening van een convenant:
– Wethouder T. de Vree van de gemeente West Maas en Waal
– Wethouder J. van Dongen van de gemeente Druten
– Rector L. van Drongelen van het Pax Christi College
– Bestuurder M. Peters van Spom (basisonderwijs)
– Directeur S. de Jonge van Trivium (basisonderwijs)
– Directeur T. Nouws van Stichting Voormekaar
– Directeur J. van Summeren van Zmlk-school De Kom
– Directeur D. van Leeuwen van ’s Heeren Loo Zorggroep.

Succesfactoren!

Samenwerken ten behoeve van een gezamenlijke doelstelling is een belangrijke succesfactor in de ontwikkeling van Actief Maas en Waal. Op 17 november 2009 werd deze samenwerking bestuurlijk ondersteund door de zes convenantpartners. Op maandag 17 november 2014 werd deze samenwerking opnieuw voor 4 jaar bestuurlijk vastgelegd. Dat illustreert een tweede belangrijke succesformule: de duurzaamheid van de samenwerking.

De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij de op handen zijnde transities rondom de zorg bieden ruim voldoende noodzaak om gezamenlijk  inspanningen te blijven doen rondom de thema’s Bewegen, Spelen en Sporten. Ook de resultaten vanuit de samenwerking in Actief Maas en Waal in de afgelopen 5 jaren zijn daar een stevige aansporing bij.

Resultaten!

Zo laat bijvoorbeeld een recent rapport (kindermonitor)  van de GGD Gelderland-Zuid zien dat  zowél gemeente Druten als West Maas en Waal op een aantal onderwerpen rondom bewegen en gezondheid een opvallend positieve uitzondering vormt  in vergelijking met de ontwikkelingen in andere gemeenten in Gelderland-zuid.

Het is niet het enige mooie resultaat van deze samenwerking. Met grote regelmaat is er  aandacht in de lokale pers over de positieve resultaten daarvan. Met bijna alle sportverenigingen in de twee gemeenten zijn activiteiten en projecten opgestart en uitgevoerd.  Ditzelfde gebeurde ook met  o.a. de 5 grote lokale loopevenementen. De resultaten liegen er niet om! Zie: www.actiefmaasenwaal.nl

Nieuwe convenantpartners in de samenwerking!

In de nieuwe periode van bestuurlijke samenwerking zijn er 2 nieuwe partijen: Zmlk-school De Kom en ’s-Heeren Loo Zorggroep, locatie Boldershof.   Zij sluiten graag aan in het samenwerkingsverband Actief Maas en Waal.
Het zijn twee partijen die sterke binding hebben met de doelgroep G-sporters.  Actief Maas en Waal startte met deze doelgroep in augustus 2013. In relatief zeer korte termijn,  zijn ook daar inmiddels zeer mooie resultaten behaald.

Zie ook:

Uitzending WebTV week 48
– Publicatie De Gelderlander 2014 11 26
Publicatie MaasenWaler 2014 11 12
Publicatie MaasenWaler 2014 11 19
Publicatie Waalkanter 2014 11 19
Nieuwssite Beneden-Leeuwen.nl

De convenantpartners per 1 jan 2015 zijn: