Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

Header Sportakkoord Druten.jpg

Sjors Sportief/Creatief 2021 Kick-off

Sjors Sportief en Sjors Creatief van start in 
Maas en Waal. 

Alle kinderen uit het basisonderwijs in zowel de gemeente Druten als West Maas en Waal krijgen op woensdag 3 maart het Sjors Sportief/Creatief boekje.
In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan kinderen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten.
Met Sjors Sportief/Creatief hoeven de kinderen niet direct lid te worden van een vereniging of organisatie, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn om te ervaren wat past bij hun interesses en talenten. 

Kick-off:
Om Sjors Sportief/Creatief de aandacht te geven die het verdiend, wordt op woensdag 3 maart in de gemeenten Druten en West Maas en Waal een Kick-off georganiseerd.
In Druten vindt dit plaats op IKC De Kubus en in West Maas en Waal op KC De Wijzer en KC De Leeuwenkuil. Natuurlijk vindt alles op aangepaste wijze plaats i.v.m. Covid-19. Een kleine groep kan fysiek bij de Kick-off aanwezig zijn. De overige leerlingen kunnen de Kick-off volgen d.m.v. een livestream. Zo zijn zij er toch een klein beetje bij.

 Actief Maas en Waal. 
Het concept Sjors Sportief/Creatief , geïnitieerd en uitgevoerd door Actief Maas en Waal,  wordt voor het derde jaar op rij uitgegeven. Dit concept heeft zijn waarde ,door een mooi boekje en een dynamische website, bewezen. Via www.meedoeninmaasenwaal.nl kunnen ouders en kinderen kijken en zich inschrijven voor de activiteiten van hun keuze. Voor de deelnemende verenigingen is deze website ook een hele ondersteuning. Omdat hiermee een groot stuk administratieve belasting  wordt weggenomen én omdat de verenigingen het hele jaar door nog aanpassingen kunnen doen in hun aanbod. 

Sport- en cultuurbeleid van gemeenten en onderwijs. 
Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid in zowel Druten als West Maas en Waal. Ook jeugd, onderwijs, sport en gezondheid zijn hierbij beleidsterreinen. Daarnaast onderstrepen de onderwijsinstellingen het belang hiervan voor de evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Het geeft ieder kind een éxtra kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te nemen. Misschien ontdekken kinderen daardoor wel talenten die ze nog niet eerder bij zichzelf ontdekt hadden! 

Covid-19:
Het virus dat bijna een jaar onder ons is, heeft ook gevolgen voor Sjors Sportief/Creatief.
De activiteiten die binnen zijn, kunnen tot op heden nog niet doorgaan. Wanneer dit wel mogelijk is, is moeilijk te voorspellen.
Toch is iedereen het erover eens dat bewegen en sociale interactie essentieel zijn voor kinderen. Dit belang wordt onderstreept door de verenigingen en zij nemen graag deel aan deze nieuwe versie.
Hopelijk is het binnenkort mogelijk om weer te doen waar we energie van krijgen. 

Aangepast sporten:
In Sjors Sportief/Creatief staan ook de aanbieders voor het aangepast sporten benoemd. I.v.m. het virus liggen de activiteiten voor deze doelgroep stil. Samen met SO De Kom en ’s Heeren Loo is besloten dat de boekjes nog niet uitgegeven worden.
Zodra de activiteiten voor deze doelgroep weer van start gaan, zal Sjors Sportief/Creatief geïntroduceerd worden op SO De Kom en ’s Heeren Loo.

Alle deelnemers schrijven zich vanaf woensdag 3 maart in voor activiteiten via www.meedoeninmaasenwaal.nl