Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

StormRun.jpg

Welkom op deze splinternieuwe site !

Met deze site hopen we een flinke bijdrage te leveren aan de ambities van het samenwerkingsverband Actief Maas en Waal.  Zie:   Over Actief Maas en Waal.

Het thema van de site is Bewegen, Spelen en Sporten van de jeugd tot 18 jaar in het land van Maas en Waal. We zetten ons in voor een actieve en sportieve jeugd en hun gezonde toekomst.

De site is een platform waarop verbindingen worden gelegd tussen aanbieders en de doelgroep met hun ouders, hun scholen enz.

Op de site heeft elk van deze (sport)aanbieders een pagina om hun aanbod toe te lichten. Ook is hier ruimte voor de directe contactgegevens zodat korte lijnen mogelijk zijn. En natuurlijk is er een verwijzing naar de betreffende site ( indien aanwezig).

  • Onder de knop ‘Sportaanbieders’ in de linkerkolom, is op onderwerp te vinden welke mogelijkheden er zijn en in welk kerkdorp ze zijn te vinden.
  • Onder de knop ‘Sportaanbieders’ in de horizontale balk zijn deze ook te vinden per gemeente.
  • Onder de knop ‘Activiteiten’ in de linkerkolom is te vinden welke activiteiten er i.s.m. Actief Maas en Waal zijn.
  • Ook zijn deze activiteiten terug te vinden in de ‘Activiteitenkalender’.
  • Onder het kopje ‘Partners’ kunt u lezen wie zich heeft aangesloten om samen de ambities van Actief Maas en Waal te realiseren.
    Zie: ‘Wat is Actief Maas en Waal’
  • Verder is er speciale ruimte voor bedrijven die zich betrokken voelen en Actief Maas en Waal ondersteunen. Zelfs is het voor hen mogelijk om op een eigen pagina zich hiermee te profileren door hun steun als maatschappelijk ondernemer toe te lichten.

 

Wij wensen u veel kijk en leesplezier. Voor reacties: info@actiefmaasenwaal.nl