Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

Blok'69.jpg

Scoren voor Gezondheid NEC Nijmegen 2009

Vrijdag 24 april a.s. gaan er weer 9 scholen uit onze regio in bussen naar het NEC stadion De Goffert. De scholen namen sinds oktober 2008 deel aan het landelijk project Scoren voor Gezondheid.

Scoren voor Gezondheid

Scoren voor Gezondheid wordt geleid en gecoördineerd door de Stichting Meer dan Voetbal, het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en het Nederlands instituut voor Sport en Bewegen. Partners in het project zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Sponsor Bingo Loterij, en de Eredivisie.

Wie zijn er in deze regio bij Scoren voor Gezondheid betrokken?

In deze regio hebben de 2 gemeenten (Druten en West Maas en Waal), samen met de onderwijsinstellingen SPOM, TRIVIUM, PAX CHRISTI COLLEGE en de Stichting Voormekaar afgesproken het belang van Sport en Bewegen stevig op de agenda te zetten. Zo wordt er hard gewerkt aan een goed samenhangend beleid rondom dit thema. Maar, behalve woorden, ook daden. Dus zijn er in het afgelopen jaar al verschillende mooie initiatieven opgestart waaarin de partijen samenwerken en afstemmen.Deelname aan dit landelijk project werd hierdoor al mogelijk. Verder is er een grote sportolympiade in voorbereiding door leerlingen van het Pax Christi College als pilot voor de invulling van hun maatschappelijke stage-opdracht. Ook zijn er studenten van de opleidngen Sport en Bewegen uit Nijmegen bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van extra beweegactiviteiten op de Oversteek in Dreumel en De Laak in Wamel. Nieuwe pilots waarin scholen en sportverenigingen samenwerken zagen we al in het Kulturhus in Boven Leeuwen, binnenkort ook op De Leeuwenkuil in Ben. Leeuwen i.s.m. judovereniging Tora.

Samenwerking lokale organisaties.

De samenwerking van de genoemde lokale organisaties staat voor prima plannen en nog meer mooie en gezonde activiteiten in de toekomst. Maar eerst gaan we vrijdag a.s. met bussen vol naar het NEC-stadion. De voetbalclubs uit de Eredivisie tonen op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid.

De voetballers zijn een rolmodel voor de kinderen. Ze laten de kinderen ervaren hoe plezierig het is om te bewegen en hoe lekker het is om je fit te voelen.

Scoren voor Gezondheid wordt in deze 2 gemeenten ingezet als onderdeel van het Masterplan Sport en Bewegen waarin samenwerking en afstemming moet leiden tot een kwaliteitsimpuls en duurzaamheid rondom het thema sport en bewegen.

Datum: vrijdag 24 april 2009
Plaats: Goffertstadion Nijmegen
Tijd:  8.30 – 13.00 uur
Contactpersoon:  B. de Haas

Voor verslag zie:

Foto’s: