Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

Header Fox fitness

Scoren voor Gezondheid NEC Nijmegen 2008

Negen scholen uit West Maas en Waal en Druten gaan scoren bij NEC.

Woensdag 12 nov gaan er maar liefst 9 scholen uit onze regio in bussen naar het NEC stadion De Goffert. De scholen nemen deel aan het landelijk project Scoren voor Gezondheid.

Wat is Scoren voor Gezondheid?

Scoren voor Gezondheid is een project waarbij voetballers uit de Eredivisie kinderen van de basisschool aanzetten tot een gezonde leefstijl. Zij geven het goede voorbeeld in bewegen en gezonde voeding. Het project start met een clinic en een fit- en gezondheidstest in of bij het stadion van de Eredivisieclub. De kinderen ondertekenen daar een contract met één van de spelers en beloven 20 weken te werken aan een gezonde leefstijl. Op school komen in diezelfde periode thema’s over voldoende bewegen en gezonde voeding aan de orde. De kinderen sluiten het project af met een tweede fit- en gezondheidstest bij de voetbalclub, waarna ze een diploma uitgereikt krijgen.

Het project Scoren voor Gezondheid wil kinderen van 9 tot 12 jaar (groepen 6-8) en hun ouders bewust maken van en daadwerkelijk aanzetten tot een gezonde leefstijl. Dit met gebruikmaking van de sportomgeving van Betaald Voetbalclubs (BVO’s). Hierbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. stimuleren van bewustwording van een gezonde leefstijl onder jongeren en hun ouders;
2. deelnemers laten ervaren dat sport en bewegen gezond en plezierig zijn.

Het thema gezondheid leent zich bij uitstek voor koppeling met het Betaald Voetbal. Spelers worden geassocieerd met een gezonde leefstijl; ze zijn jong en fit en worden door de fans veelal op een voetstuk geplaatst. Voor dit project worden deze spelers dan ook aangesproken op hun voorbeeldfunctie in de maatschappij. De voetballers kunnen als “rolmodel” kinderen (en hun ouders) stimuleren tot een gezonde (actieve) leefstijl.

Het Ministerie van VWS, de GGD, het NIGZ en het NISB zijn zeer enthousiast. Zij bevelen dit project daarom van harte aan. NEC is dan ook verheugd haar medewerking aan dit project te kunnen verlenen.

Wie zijn er bij Scoren voor Gezondheid betrokken?

Scoren voor Gezondheid is een initiatief van de Stichting Meer dan Voetbal (MdV), het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Betaald Voetbalorganisaties (BVO’s) verenigd in de Eredivisie. Zij ontvangen voor het project financiële ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Sponsor Bingo Loterij, de maatschappelijk partner van de Eredivisie

Scoren voor Gezondheid wordt in deze 2 gemeenten ingezet als onderdeel van het Masterplan Sport en Bewegen waarin samenwerking en afstemming moet leiden tot een kwaliteitsimpuls en duurzaamheid rondom het thema sport en bewegen.

Waarom is Scoren voor Gezondheid opgezet?

Bij Scoren voor Gezondheid zetten de Eredivisie en haar maatschappelijk partner, de Sponsor Bingo Loterij, de kracht van voetbal in om kinderen te bewegen tot een gezonde leefstijl. De voetbalclubs uit de Eredivisie tonen op deze manier hun maatschappelijke betrokkenheid. De voetballers zijn een rolmodel voor de kinderen. Ze laten de kinderen ervaren hoe plezierig het is om te bewegen en hoe lekker het is om je fit te voelen.

Datum: woensdag 12 november 2008
Plaats: Goffertstadion NEC Nijmegen
Tijd: 8.30 – 13.00 uur
Contactpersoon: B. de Haas

Zie ook:

De Gelderlander, 11 november 2008
De Gelderlander, 13 november 2008
Tussen Maas en Waal, 11 november 2008
De Waalkanter, 12 november 2008
De Waalkanter, 19 november 2008

Foto’s: