Doe mee! Bewegen, Spelen en Sporten! Speciaal voor de jeugd in Maas en Waal.

Trainbuiten.jpg

Scoren voor Gezondheid NEC Nijmegen 2011

Opnieuw landelijk project voor scholen uit Maas en Waal

Het samenwerkingsverband Actief Maas en Waal krijgt lokaal steeds meer bekendheid en waardering. Het betekent ook dat steeds meer partners ( sportverenigingen enz.) zich willen aansluiten. Geweldig om dit te constateren. Daarnaast is er ook veel waardering van buiten de gemeentegrenzen voor onze aanpak. Hierdoor is het mogelijk dat we naast de kleinschalige activiteiten (overigens heel belangrijk) ook projecten kunnen binnenhalen met een landelijke uitstraling die veelal alleen voor de grotere steden haalbaar zijn. Scoren voor Gezondheid is er zo een.

Scoren voor Gezondheid is een landelijk project dat door stichting Meer dan Voetbal, de maatschappelijke tak van de KNVB, is uitgezet en inmiddels door het ministerie van VWS is uitgeroepen tot een van de meest succesvolle initiatieven op dit gebied.

In deze regio wordt dit project uitgevoerd i.s.m. NEC Nijmegen. Eerder hadden we hier al een prima samenwerking mee. (Stg Wij staan voor de Wijk, van NEC)

Twee jaar geleden hadden we het SVG voor de eerste keer hier en werd het een groot succes voor de 9 deelnemende scholen. Dit jaar wilden zowat alle 19 basisscholen mee doen. Uiteindelijk hebben we 12 scholen kunnen inplannen.

Het project in het kort:

1. voor de groepen 6,7 en/of 8 ( de school maakt zelf de keuze maken welke groep(en) wordt aangemeld).
2. Er is een begin-activiteit op de velden van DIO in Druten ( dinsdag 1 mrt) met allerlei sportieve activiteiten. En de kinderen sluiten een gezonde leefstijlcontract af met een contractspeler van NEC.
3. Er is een slot-activiteit op de velden bij het NEC stadion in Nijmegen ( dinsdag 14 juni) met allerlei sportieve activiteiten, incl busvervoer, rondleiding, diploma-uitreiking enz.
4. In de tussenliggende periode is het de bedoeling dat de groepsleerkracht extra aandacht besteed aan de gezonde leefstijl. Dat hoeft niet altijd iets nieuws of extra te zijn. Dat kan met de dingen die men al doet op dit terrein en die passen in de gedachte van ‘De gezonde School’. . Er is ook hulp hierbij d.m.v. lesstof en een website waarvan men gebruik kan maken en ook de GGD kan hierbij een rol spelen. De deelnemende groep zal in deze periode ook worden bezocht door één van de contractspelers van NEC, die komt praten over zijn gezonde leefstijl om profvoetballer te kunnen zijn. Misschien dat er zelfs in deze periode nog een team van sportstagiaires op school voor de deelnemende groep een activiteit komt verzorgen.

Kortom: er is alle hulp bij de gezamenlijke missie (Actief Maas en Waal) : bewegen en andere gezonde leefgewoonte als basis en steun voor een optimale ontwikkeling van het opgroeiende kind. ( sportieve jeugd heeft een gezonde toekomst)

Het programma voor dinsdag 1 mrt:
Plaats: Dio velden, Gelenberg te Druten
‘s-morgens: van 9.00 – 12.00 uur: De Dijk, Victorschool, ‘t Geerke, De Octopus, De Kleurencirkel.
‘s-middags: van 12.00 – 15.00 uur: Gravin v. Rechterenschool, De 2Stroom, De Lambertusschool, De Laak, De Appelhof, De Mariënhof, De Terebint
Contactpersoon:  B. de Haas

Zie ook:

Voor verslag zie:

Foto’s: